قالب بندی دیوار

معمولا این نوع دیوارها را ابتدا در کارخانه ی تولید کننده ساخته و سپس آن ها را به ساختمان در حال ساخت انتقال میدهند . برای مهار این قالبها عموما از سولجرها که بصورت عمودی و از لوله های داربستی بصورت افقی بعنوان پشت بند استفاده میشود . بعد از نصب و قرار گیری دیوارها در محل خود جک های دو پیچ شاقول کننده ، دیوارها را در مکان مناسب تنظیم می کنند. قالب بندی دیوار برای طراحی، ساخت و استفاده از این قالب ها باید به فاکتورهای مهمی مانند پایداری، مهار فشار جانبی و ارتفاع دیوار توجه کرد. این نوع از قالب ها به شکل های مختلفی مانند قالب های دیوار دو طرفه، یکطرفه، بالارونده ، شیب دار، قالب برشی و غیره ساخته می شوند که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود در صنعت ساخت و ساز می باشند. قالب بندی دیوار از قالب دو طرفه زمانی استفاده می شود که دسترسی به هر دو سمت آن امکان پذیر است . از قالب یکطرفه در مواردی که اساسا پشت دیوار نیاز به قالب بندی نداشته و یا قالب بندی دیوار تحت شرایطی خاص مانند سمت کوه بودن، امکان ندارد استفاده می شود. قالب بندی دیوار مهندسان سازه از قالب های شیب دار زمانی استفاده می کنند که ضخامت دیوار در طول ارتفاع تغییر کند. برای مهار قالب های شیب دار در این روش حتما باید از بلت های مهاری برای مهار دیوار و قالب استفاده کرد. قالب بندی دیوار قالب های بالا رونده و یا قالب های دیوار مدولار نیز قالب هایی هستند که زمانی که عملیات بتن ریزی زیاد بوده و در چند مرحله انجام می شود مورد استفاده قرار می گیرند. قالب دیوار     قالب دیوار