Contacts

تسمه بولت یا تسمه تنگ

تسمه قالب در بین اجراء کننده ها دارای نام های مختلفی است از جمله تسمه بولت ، بولت تسمه ای ، تسمه قالب بندی ، تسمه تنگ از تسمه بولت معمولا زمانی استفاده می شود که میخواهیم دیوار های برشی را بدون استفاده از میله بولت و قالب های سوراخ دار ، قالب بندی کرده و برای اتصال پنل های قالب بندی به یکدیگر از تسمه بولت قالب بندی استفاده می کنیم. تسمه بولت قالب بندی

ویژگی های تسمه بولت

با توجه به فشار جانبی بتن در بتن ریزی دیوار برشی باید تسمه بولت دارای ورق هایی با قطر دو میلیمتر کمتر نبوده و پهنای سه سانتیمتر مناسب بوده و با توجه به اختلاف موجود بین پهنای دیوار ها ، طول تسمه قالب های تولید شده متفاوت خواهد بود . همچنین در ابتدا و انتهای این تسمه ها سوراخ هایی پانچ شده وجود دارد که بتوان از طریق آنها پنل ها را توسط پین و گوه به یکدیگر متصل نمود . قالب ها با توجه به ضخامت دیوار ها، دارای لبه های با طول متفاوت هستند ؛ بنابراین در قالب هایی که با طول لبه 5 سانتیمتر استفاده شده باشد از تسمه قالب های 10 سانتی متری و در قالب های با لبه 6 سانتی متر از تسمه بولت با طول 12 سانتیمتری استفاده خواهد شد . مثلا اگر دیوار برشی ما دارای پهنای 30 سانتیمتر باشد تسمه بولت که مورد استفاده قرار می گیرد 40 سانتیمتر خواهد بود.

قیمت تسمه بولت موجود در بازار

با توجه به عدم ثبات قیمت ها و نوسانات موجود در بازار آهن الات نمی توان قیمت دقیقی برای تسمه بولت قالب بندی ذکر کرد . بطور معمول تسمه بولت های تولید کنندگان در ضخامت 15/1 میلیمتر و عرض 2 سانتیمتر تا  ضخامت 2 میلیمتر با عرض 3 سانتیمتر و از طول 30 سانتیمتر تا 100 سانتیمتر تولید و به بازار عرضه میشود ، که طی محاسبات انجام شده، تسمه بولت با ضخامت 2 میلیمتر با عرض 3سانتیمتر مطمءنترین سایز میباشد.

موارد کاربرد تسمه تنگ

از تسمه قالب بندی به عنوان وسیله ای به جای بولت قالب بندی برای پیوند دادن قالب های اطراف دیوار برشی در هنگام قالب بندی بتن استفاده می شود و در واقع در زمان هایی که سوراخ کردن قالب بتن برای استفاده از بولت امکان پذیر نیست، از این روش استفاده می شود تا کار به صورت بهینه پیش برود و دچار مشکل نشویم.

راهنمای استفاده از تسمه قالب

همانطور که گفتیم در هنگام قالب بندی بتن، از تسمه تنگ برای اتصال قالب های اطراف دیوار برشی استفاده می شود. این روش در هنگامی که قالب بتن را نتوان برای استفاده از بولت سوراخ کرد، کاربرد دارد. تسمه تنگ ابزاری برای کنترل فشار بتن ریزی است و نقش شاقول قالب های فلزی را بازی می کند. تسمه قالب بندی را از دیوار ها رد کرده و با استفاده از پین و گوه، قالب های اطراف بتن را از طریق سوراخ های پانچ به یکدیگر وصل می کنیم. اندازه  بولت تسمه با توجه به پهنای دیوار مشخص می شود و به این شکل است که اندازه تسمه را برای دیوار های با قالب بتن 5 سانتی متری، اندازه پهنای دیوار به اضافه 10 سانتی متر در نظر می گیریم. به عنوان نمونه اگر سایز پهنای دیوار 30 سانتیمتر باشد، اندازه تسمه قالب بندی مورد نیاز را 40 سانتیمتر در نظر گرفته می شود که این 10 سانتی متر در واقع برای اتصال پین و گوه پیش بینی شده است و همین فرمول را برای قالب های بتن 6 سانتیمتری استفاده می کنیم، اما به جای افزایش 10 سانتی متر افزایش 12 سانتیمتر را انجام می دهیم. همان طور که در بالا اشاره شد، در دیوار هایی که امکان سوراخ کاری در قالب های بتنی وجود ندارد از تسمه قالب بندی استفاده می شود؛ اما علاوه بر این ما به شما توصیه می کنیم در موارد دیگری نیز از این روش استفاده کنید، چرا که استفاده از تسمه قالب بندی علاوه بر اینکه هزینه های شما را کاهش می دهد، در سرعت کار قالب بندی دیوار شما هم تاثیر بسیاری خواهد داشت و با توجه به عدم نیاز به سوراخ کاری، سبب افزایش عمر بتن شما خواهد شد. مزایای استفاده از تسمه قالب بشرح ذیل میباشد: 1) کاهش فشارهای وارد شده از طریق بتن 2) دقت بیشتر در میزان فاصله بین دو قالب 3) جلوگیری از خمیدگی قالب های اطراف بتن
ویژگی های تسمه تنگ یا تسمه بولت
تسمه بولت یا تسمه تنگ دارای خصوصیت منحصر به فردی می باشد که در ادامه با برخی از آنها آشنا می شویم:
  • استحکام بالا
تسمه تنگ مقاومت و استحکام نسبتا بالایی دارد تا بر اثر جابجایی در حین کار از ایجاد مشکلات احتمالی جلوگیری شود.  
  • سرعت بالا در تنظیمات
  • یکی دیگر از ویژگی های کاربرد تسمه تنگ، سرعت بالا در هنگام تغییر و تنظیم قالب می باشد. استفاده از این محصول می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی در زمان و هزینه نماید.
  • کاربرد آسان
کاربرد آسان و راحتی استفاده از تسمه بولت باعث شده تا در اکثر ساختمان ها از این نوع تسمه استفاده شود.
  • تنوع در اندازه
قالب ها با توجه به ضخامت دیوار، در اندازه های مختلف تولید می شوند. به طور معمول این قالب ها در اندازه هایی باضخامت 15/1 میلیمتر و عرض 2 سانتیمتر و یا 2 میلیمتر با عرض 3 سانتیمتر تولید می شوند که طول آنها از 30 تا 100 سانتی متر متغیر است.

بیشترین کاربرد تسمه تنگ چیست؟

استفاده از تسمه تنگ در زمان هایی که امکان سوراخ کاری در قالب های بتنی وجود نداشته باشد کاربرد دارد. به غیر از این استفاده از این روش موجب می شود تا سرعت کار قالب بندی بسیار بیشتر شده و هزینه ها کاهش یابد. علاوه بر این کیفیت کار افزایش پیدا می کند چرا که عدم نیاز به سوراخ کاری، عمر بتن را افزایش می دهد.