Contacts

قالب بندی سقف

1-قالب بندی سقف های تیرچه بلوک
سقف های تیرچه بلوک به سقف هایی گفته میشود که سقف آنها توسط تیرچه و بلوک سفالی و یا یونولیت پوشیده و روی آنها بتن ریزی انجام میشود. مهمترین قسمت قالب بندی سقف تیرچه بلوک مربوط به قالب بندی تیرهای بتنی میباشد .
قالب بندی تیربتنی
پس از بتن ریزی ستون ها اقدام به قالب بندی تیرهای بتنی میشود که در مرحله بعدی جهت زیر سازی از لوله داربستی و قالب بتن یا از تخته سه لایی و یا ورق ساده استفاده میگردد. پس از قالب بندی تیرها ، شروع به بستن آرماتور های آن توسط نیروهای آرماتور بند میشود . مرحله سوم و بعد از آرماتوربندی تیرها ، آویز ها هستند که طبق پلان  سازه اجرا میگردد و در سقف های معمولی بین ۵ تا ۳۰ سانتمتر می باشد. در مرحله چهارم و پس از بسته شدن آویز ها ، تیرچه ها در روی پوترها و به فواصل بلوکها در محل مورد نظر قرارداده میشود . مرحله پنجم زیر سازی تیرچه ها میباشد . بعد از زیر سازی تیرچه ها یونولیت ، سفال ، یا بلوک بین تیرچه ها قرار داده میشود . در مرحله بعد ، قالب بندی سقف های تیرچه بلوک انجام می گیرد و میلگرد حرارتی بر روی تیرچه های سقف بسته می شود. مرحله هفتم ، قالب بندی دور سقف انجام شده و پس از پایان قالب بندی پیرامون سقف ، بازدید مهندس ناظر ساختمان انجام میشود و پس از تایید ایشان بتن ریزی انجام می شود . مرحله نهایی مربوط به باز کردن قالبهای سقف های تیرچه بلوک میباشد که غالبا یک هفته تا ده روز بعد از زمان بتن ریزی میباشد . قالب بندی سقف
2-قالب بندی سقف های دال بتنی
معمولا در سقف های تیرچه بلوک فقط قسمت زیر پوتر های سقف قالب بندی انجام میشود در صورتیکه در سقف های دال بتنی ، زیر سقف بصورت کامل ، بوسیله قالب فلزی بتن یا تخته هفت لایی قالب بندی میشود. سقف های دال بتن نسبت به نقشه های سازه ، مدل های اجرایی مختلف و اسامی متفاوتی دارند . در مرحله  قالب بندی زیر سقف ، کل قالب ها توسط روغن های مصرفی چرب میشوند تا به هیچ عنوان بتن به قالب ها نچسبد. و در مرحله اجرایی بعدی میلگردهای طولی و عرضی سقف بسته شده و قالب بندی دور سقف اجرا و نصب میشود . در مرحله نهایی و پس از اتمام اجراء کامل سقف ، مهندس ناظر طبق نقشه سازه از سقف بازدید کرده و پس از تایید سقف ، بتن ریزی انجام میشود . زمان باز کردن قالب سقف های دال بتن ۱۰ تا ۱۴ روز میباشد .   اطلاعات تماس شماره های تماس: 150 54 666 021- 123 54 666 021 شماره همراه: 513 25 24 0912 – 32 72 409 0912 نشانی دفتر:  تهران، چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، ابتدای خیابان کرمانی و کوچه یدالهی، پلاک20 نشانی کارگاه: اسلامشهر، شهرک ایرین انتهای خیابان درختی نشانی انبار: آیت اله سعیدی، نعمت آباد