جک سقفی

جک سقفی پس از بتن ریزی سقف ها ، ستونها و دیوارها در سازهای بتنی برای جلوگیری از فروریختن قالبهای سقف و دیگر نقاط از جک ساختمانی برای نگه داشتن کل سازه در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد . کاربرد جک سقفی جک های ساختمانی کاربرد زیادی دارند و در انجام پروژه های ساختمانی […]

ایمنی اجزای سازه ای و غیر سازه ای ساختمان

ایمنی اجزای سازه ای و غیر سازه ای ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از حوادث طبیعی که خسارت‌های مالی و جانی زیادی به همراه دارد زلزله است که نمی‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد اما با راه‌کارهایی می‌شود خسارات ناشی از آن را به کمترین میزان رساند که مقاوم‌سازی ساختمان یکی از این […]