ایمنی اجزای سازه ای و غیر سازه ای ساختمان

ایمنی اجزای سازه ای و غیر سازه ای ساختمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از حوادث طبیعی که خسارت‌های مالی و جانی زیادی به همراه دارد زلزله است که نمی‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد اما با راه‌کارهایی می‌شود خسارات ناشی از آن را به کمترین میزان رساند که مقاوم‌سازی ساختمان یکی از این […]