مقایسه دو پروفیل ضد زلزله

برای مقاوم‌سازی، تقویت و افزایش پایداری دیوارها در برابر نیروهای جانبی می‌توان از المان های میلگرد بستر و وال پست استفاده کرد. این دو المان فلزی دو عملکرد مکمل ولی متفاوت دارند. این دو المان فلزی که با هم و یا به صورت مجزا قابل استفاده هستند،  متریال خاص و روش نصب و اجرای متفاوتی دارند.شباهت […]